Add your promotional text...

PRIVATUMO POLITIKA

STIPRŪS ŠUNYS, VšĮ klientų duomenų apdorojimo principai (Privatumo politika)

Šie klientų duomenų apdorojimo principai sukurti pagal asmens duomenų apsaugos įstatymus ir jais yra reguliuojamos STIPRŪS ŠUNYS, VšĮ (toliau – STIPRŪS ŠUNYS) el. parduotuvės (adresas: www.stiprusunys.lt) ir varžybų dalyvių bei paslaugų gavėjų (toliau – Klientų) duomenų apdorojimo sąlygos (toliau – Sąlygos).

STIPRŪS ŠUNYS apdoroja Kliento duomenis, jeigu Klientas lankosi STIPRŪS ŠUNYS el. parduotuvėje, dalyvauja varžybose ar perka kitas susijusias paslaugas.

STIPRŪS ŠUNYS apdoroja Kliento asmens duomenis ir tuomet, jei Klientas pareiškia norą tapti STIPRŪS ŠUNYS klientu.

Šios taisyklės įsigalioja nuo 2015.09.21.

1. Ką šios sąlygos reiškia Klientui?

Šios Sąlygos yra sukurtos, nes mes įsipareigojame apsaugoti klientų privatumą. Šios Sąlygos pateikia mūsų klientų duomenų apdorojimo praktikos apžvalgą, įskaitant šią informaciją: (a) kokius duomenis ir kokiu tikslu apdorojame; (b) kaip STIPRŪS ŠUNYS apdoroja informaciją (naudoja, skelbia ir pan.); (c) jūsų teisės, susijusios su mūsų vykdomu duomenų kaupimu ir naudojimu. Tikimės, kad, lankydamiesi STIPRŪS ŠUNYS sporto centruose, įskaitant ir el. parduotuvę bei varžybas, perskaitysite šias Sąlygas ir su jomis sutiksite.

Šias Sąlygas Klientai gali rasti STIPRŪS ŠUNYS sporto centruose, internetinėje svetainėje www.stiprusunys.lt STIPRŪS ŠUNYS turi teisę bet kada Sąlygas vienašališkai keisti. Apie pakeitimus Klientai informuojami STIPRŪS ŠUNYS interneto svetainėje ar kitu būdu (pvz., siunčiant naujienlaiškį). Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus STIPRŪS ŠUNYS interneto svetainėje, jeigu pakeitimuose nenurodyta kita data.

Lankydamiesi STIPRŪS ŠUNYS sporto centruose, internetinėje svetainėje www.stiprusunys.lt , sutinkate su STIPRŪS ŠUNYS privatumo politika. Jeigu dėl kokių nors priežasčių nesutinkate su Sąlygomis, galite atsisakyti naudotis interneto svetaine / centrų ar kitomis paslaugomis, taip pat užduoti klausimų, naudodamiesi 9 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Išorinės nuorodos: STIPRŪS ŠUNYS interneto svetainėje yra naudojamos nuorodos, kurių interneto svetaines administruoja trečiosios šalys. Jei spustelėsite kurią nors tų nuorodų, iš STIPRŪS ŠUNYS svetainės būsite nukreipti į tą svetainę valdančią įmonę ar įmonės pagrindinį puslapį. Net jei tarp dviejų įmonių interneto svetainių yra sąsaja, STIPRŪS ŠUNYS nekontroliuoja trečiųjų šalių interneto svetainių. Kiekviena jų vykdo asmeninę asmens duomenų kaupimo, apdorojimo ir privatumo politiką. Lankydamiesi bet kurioje šių svetainių, prieš pasidalydami duomenimis, turėtumėte atskirai susipažinti šios svetainės privatumo politika

Sąvokos

STIPRŪS ŠUNYS – STIPRŪS ŠUNYS prekių ir paslaugų ženklas, apimantis sporto centrus, organizuojamas varžybas, įskaitant adresu www.stiprusunys.lt esančią el. parduotuvę.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, t. y., Klientu.

Kliento duomenys – bet kokia informacija, kurią „STIPRŪS ŠUNYS“ sužino Klientui lankantis „STIPRŪS ŠUNYS“ centruose, įskaitant varžybas ir el. parduotuvę, arba jam užsiregistravus klientu.

Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka arba yra pirkęs „STIPRŪS ŠUNYS“ parduodamų prekių arba kuris naudojasi ar yra naudojęsis „STIPRŪS ŠUNYS“ teikiamomis paslaugomis.

(Klientų duomenų) apdorojimas – bet koks su Kliento duomenimis atliekamas veiksmas, įskaitant duomenų naudojimą, kaupimą, saugojimą, keitimą, skaitymą, perdavimą, prieigos suteikimą, ištrynimą, sunaikinimą ir kt.

2. Kokius duomenis apdorojame ir kodėl?

2.1. „STIPRŪS ŠUNYS“ kaupia ir apdoroja tik su „STIPRŪS ŠUNYS“ prekių pirkimu, teikiamomis paslaugomis ir klientų santykiais susijusius šiuos duomenis:

2.1.1. Klientui registruojantis nuolatiniu klientu, Kliento kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefoną, el. pašto adresą;

2.1.2. Perkant el. parduotuvėje – IP adresą ir slapukų informaciją: kaip ir daugelyje kitų interneto svetainių, „STIPRŪS ŠUNYS“ išsaugo jūsų IP adresą ir naudoja standartinę technologiją, vadinamą slapukais (cookies). Slapukai yra maži duomenų failai, saugomi jūsų kompiuteryje, jums lankantis interneto svetainėse. Slapukai jūsų interneto naršyklei „STIPRŪS ŠUNYS“ serveryje automatiškai padeda jus identifikuoti. Pageidaujant, interneto naršyklėje galima blokuoti slapukų išsaugojimą, tačiau dėl to gali kilti problemų naudojantis interneto puslapiais.

2.1.3. Finansiniai duomenys: banko sąskaitos numeris, jei mokėjimas atliekamas el. parduotuvėje, pavedimu arba centruose, mokant kortele.

2.1.4. Ryšio duomenys: rašytiniai duomenys, el. parduotuvėje perkant prekių; „STIPRŪS ŠUNYS“ ir Kliento bendravimas el. laiškais ar paprastais laiškais.

2.1.5. Su pirkimais ir paslaugomis susiję duomenys: informacija, susijusi su perkamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis.

2.1.6. Vaizdo įrašų ir foto duomenys: įrašai ir nuotraukos saugumo tikslais naudojant kameras ir fotoaparatus centruose bei varžybų metu.

3. Kaip „STIPRŪS ŠUNYS“ panaudoja sukauptus Klientų duomenis?

3.1. „STIPRŪS ŠUNYS“ Klientų duomenis apdoroja, siekdama teikti kokybiškas paslaugas, apsaugoti teisėtus Kliento ir „STIPRŪS ŠUNYS“ interesus, atlikti rinkos analizę ir statistiką, užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą bei pagerinti technines sistemas. Todėl „STIPRŪS ŠUNYS“ apdoroja Kliento duomenis siekdama:

3.1.1. Sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis, įskaitant ir sutartis, sudaromas „STIPRŪS ŠUNYS“ el. parduotuvėje;

3.1.2. Užtikrinti tinkamą sudarytų sutarčių vykdymą;

3.1.3. Užtikrinti Klientų tinkamą aptarnavimą ir rūpinimąsi klientais;

3.1.4. Informuoti apie „STIPRŪS ŠUNYS“ el. parduotuvėje parduodamas prekes, akcijas, renginius ir kt., Klientui davus atitinkamą sutikimą. Taip pat pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas telefonu, el. paštu ar kitais tiesioginės rinkodaros būdais;

3.1.5. Užtikrinti „STIPRŪS ŠUNYS“ ir Kliento teisėtus interesus ir susijusią veiklą, įskaitant sukčiavimo prevenciją;

3.1.6. Užtikrinti tinkamą „STIPRŪS ŠUNYS“ IT sistemų funkcionavimą ir apsaugą;

3.1.7. Įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

3.1.8. Tobulinti prekes ir paslaugas, analizuoti rinką ir Klientų veiklą „STIPRŪS ŠUNYS“ interneto svetainėje, el. parduotuvėje ir kituose kanaluose.

4. Kaip teikiame pasiūlymus savo klientams?

Jei Klientas sutinka, „STIPRŪS ŠUNYS“ siunčia asmeninius pasiūlymus bei naujienlaiškius, grindžiamus kliento naudojamų paslaugų ar pirktų prekių analize. Pasiūlymai gali būti siunčiami Kliento sutikimu arba kitu teisėtu būdu.

5. Kam galime pateikti klientų duomenis?

Klientų duomenimis dalijamasi su institucijomis, turinčiomis teisę gauti šiuos duomenis, bei su trečiosiomis šalimis, teikiančiomis paslaugas „STIPRŪS ŠUNYS“. Tai gali būti „STIPRŪS ŠUNYS“ partneriai, apsaugos įmonės, auditoriai, teisiniai ir finansiniai konsultantai.

6. Kiek laiko saugome duomenis?

Kliento duomenys nėra apdorojami ilgiau nei būtina. Saugojimo laikotarpiai gali priklausyti nuo sutarčių, „STIPRŪS ŠUNYS“ pagrįstų interesų ar taikomų teisės aktų. Vaizdo stebėjimo įrašai ir nuotraukos saugomi ir viešinami neribotą laiką.

7. Kokias teises turi privatus Klientas?

Privatus Klientas turi teisę:

- Pateikti paraišką dėl neteisingų asmens duomenų ištaisymo.

- Atšaukti sutikimą asmens duomenims apdoroti.

- Apriboti savo asmens duomenų apdorojimą.

- Pateikti prašymą ištrinti savo duomenis.

- Gauti savo asmens duomenis ir persiųsti juos kitam paslaugos teikėjui.

- Gauti informaciją, ar „STIPRŪS ŠUNYS“ apdoroja jo asmens duomenis ir prie tų duomenų gauti prieigą.

- Pateikti prieštaravimą dėl savo asmens duomenų apdorojimo.

- Pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Kaip duomenų saugumas užtikrinamas žiniatinklyje?

„STIPRŪS ŠUNYS“ taiko būtinas priemones, apsaugančias svetainėje sukaupiamų asmens duomenų vientisumą, tikslumą ir privatumą, siekdama apsaugoti informaciją nuo praradimo, piktnaudžiavimo ar pakeitimo. Prieigą prie jūsų informacijos turi tik tam įgalioti asmenys.

9. Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką ar norite pasinaudoti savo teisėmis, galite kreiptis į mus el. paštu stiprussunys@gmail.com arba apsilankę „STIPRŪS ŠUNYS“ centruose.

---

Tikimės, kad šios sąlygos padės jums geriau suprasti, kaip mes rūpinamės jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga. Dėkojame, kad naudojatės „STIPRŪS ŠUNYS“ paslaugomis!